رفتن به مطلب
انجمن نودهشتیا
B=R ♡

اگه می تونستی...؟ فقط بگو بلی/ خیر

پست های پیشنهاد شده

در در 25 دی 1398 در 05:23، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

1- نه

2- آره

3- آره

4- نههههه

5- آررههه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

۱ بله 🙃

۲ بله 🖤

۳بله

۴ خیر 

۵ بله 500

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
افتخارات

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟ یس

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟ نوچ

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟یس

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟نوچ

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ یس

چه سوالایی بود چیپ بود😤

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟بله

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟نه

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟بله

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟نه

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
افتخارات

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟ خیر 

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟ بله

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟ بله

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟ خیر 

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ بله

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
افتخارات

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟ بله

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟ نه

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟بله

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟نه

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ بله

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

۱.خیر

۲.بله😊

۳.بله😌

۴.خیر😨

۵.بله🌸😇

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

۱.بلی

۲.نوچ (مگه مرضدارم)

۳.بلی (پس چی فک کردی)

۴.آره (منو بابام خیلی باهم صمیمی بیدیم برا همین بابام کاری به کارم نداره😊)

۵.بهله☺

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

۱-بلی

۲-خیر

۳-بلی

۴-خیر

۵-بلی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بله

خیر

خیر

خیر

بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

خیر

بلی

بلی

خیر

بلی

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بله

بله

خیر

خیر

حتما بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

اره

اره

اره

اره

اره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

نه

بله

بله

نه

نه😁

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

آره

اگه واقعاً عشق ایجاد بشه آره

نه

آره

آره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

 ۱_ خیییر

۲_آره

۳_آره ولی دوست دارم نیم ساعت اونجا باشم😀

۴_به هیچ وجه😕خیررررررر

۵_آره...اگه خوشحال میشید این گلم برای شما🌹😃

ویرایش شده توسط afson

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

۱- آره ❤

۲- آره، اخلاق مهمه 😆

۳- قطعا☺

۴- 😂 نمیدونم شاید یه دونه کوچولو😂

۵- حتما😊

منشور خاکستری رو خوندی؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

آره

نه

نه

آره

آره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

1) نچ
2)نچ
3)نچ
4)نچ
5)یس:))

ویرایش شده توسط yaldaw

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 2 ساعت قبل، MINII گفته است :

۱- آره ❤

۲- آره، اخلاق مهمه 😆

۳- قطعا☺

۴- 😂 نمیدونم شاید یه دونه کوچولو😂

۵- حتما😊

منشور خاکستری رو خوندی؟

عاقاااا
با بله و خیره ها😂😂😂

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ 

۱:خیر

۲:خیر

۳:خیر

۴:خیر

۵:بلی حتما

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ن

اره

اره

ن

اره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

چند تا سواله ک شما باید فقط با بلی و یا خیر جواب بدین.

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟   بله

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟خیر

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟بله

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟صد در صد😶😂

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ خیر

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بله

نه

نه

نه

بله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 25 دی 1398 در 16:53، B=R ♡ گفته است :

۱_  اگه می تونستی بابا و مامانت رو بفرستی آلمان، این کار رو می کردی؟ خیر

 

۲_ اگه می تونستی عاشق کسی بشه که فلجه( خب شما عاشق همچین کسی نمیشن:a24:) و بعد اونم عاشقت بشه، زنش/ مرد  خونش می شدی؟ بلی

 

۳_ اگه می تونستی برای ۵ دقیقه بری اون دنیا، دوست داشتی این حس رو تجربه کنی؟ بلی

 

۴_ اگه می تونستی با دمپایی بابات رو بزنی( نمیشه خدایی!!) این کار رو می کردی؟ خیر

 

۵_ اگه می تونستی با یه گل حال یه نفر رو خوب کنی، این کار رو میکردی؟ بلی

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...